+91 9810064272
+91 9312219221

info@rsjtractorparts.com

BEWEL GEARS

Specifications:

2544
BEVEL GEAR SMALL MAH TR
2545
BEVEL GEAR BIG MAH TR
2546
EICHER BEVEL SMALL 22 BORE FLAT 12 T
2547
EICHER BEVEL SMALL 20 BORE TAPER 12 T
2548
EICHER BEVEL SMALL 22 BORE TAPER 12 T
2549
EICHER BEVEL MEDIUM 485-368 S-DI 380
2550
EICHER BEVEL BIG 485-368 S-DI 380
2563
BEWEL EICHER SMALL 20 BORE 12T FLAT
2564
BEWEL EICHER MEDIUM 241 N/M
2565
BEWEL EICHER BIG241 N/M